Dagtilbud

Dagtilbud

Little Stars Early Learning:

Little Stars Early Learning er en børnehave I den sydlige del af Sanur. Her ønsker de at skabe et kærligt, stimulerende, venligt og sikkert miljø for børnenes udvikling i et individuelt perspektiv. Børnene er i aldersgruppen 1,5-6 år. Gennem uafhængig udforskning, strukturerede aktiviteter, hands-on læring udvikler børnene forskellige kompetencer indenfor 7 forskellige områder. Disse områder dækker:

  • Kommunikation
  • Fysisk udvikling
  • Personlig, social og emotionel udvikling
  • Læsefærdigheder
  • Matematik
  • Forståelse af verden
  • Kunst, design og udtryksformer

Hos Little Stars kombineres leg og læring, kombineret med struktureret læring i et sjovt, sikkert og omsorgsfuldt udviklingsperspektiv.

Arbejdstiderne ligger mandag til fredag og institutionen stiller en vejleder til rådighed.

Ca. 4 studerende pr. halvår.

The Anak Atelier:

The Anak Atelier er en privatejet international børnehave der fungerer som et læringscenter for børn i alderen 18 måneder og op til 6 år. De udbyder forskellige programmer til børnene opdelt i de yngste, mellemste og ældste, så deres aktiviteter er tilpasses deres alderstrin. Yderligere har de børn fra familier der er besøgende på Bali i kortere perioder. De har også forskellige efter-skole programmer som sport, dans og kreative aktiviteter til skolebørnene. The Anak Ateliers metoder er baseret på en livslang lærings tilgang hvor børnene skal lære at være ansvalige for egen læring. De fokuserer yderligere også på mindfulness, kulturel bevidsthed og bæredygtig og langsigtet uddannelse.

Deres motto lyder således:

TELL ME AND I’LL FORGET. SHOW ME AND I’LL REMEMBER. INVOLVE ME AND I’LL UNDERSTAND.

Børnehaven har i normalt ca. 40 børn og de har erfaringer med at modtage studerende fra andre lande. Børnehaven ligger i Bukit, syd for Kuta. 

Ca. 4 studerende pr. halvår.

Children’s House:

Children’s House er en international integreret institution med en vision om at udvikle et stærkt fundament for uddannelse. Institutionen blev etableret i 2003 og de sætter rammerne for et inspirerende miljø der booster barnets selvværd, selvsikkerhed, uafhængighed og ansvarsbevidsthed. Deres uddannelsesprogram fokuserer på at give børnene mulighederne for at bidrage til udviklingen af en bedre verden. Ud over fag som læsning, matematik og kunst har de fag som: Ledelse, kommunikation, kreativ udfoldelse, analytiske kompetencer, research og innovation og undersøgelse af verden. Deres ekstra fag er: balinesisk dans, læs og skriv, tegning, Bahasa indonesisk og historiefortælling. Institutionen har i 2014 modtaget en pris for at være den mest fyldestgørende institution i forhold til at forberede fremtidige ledere fra Lembaga Prestasi Indonesia Dunia – Indonesia International Award. Samme år vandt de ydereligere en pris for at være den mest multinationale preschool i Indonesien. Institutionen har 275 børn i alderen 2-15 år. Skolen har erfaringer med at modtage studerende fra andre lande og de stiller en vejleder til rådighed. Skolen er placeret i Jimbaran området syd for Kuta.

Ca. 2 studerende pr. halvår.

Park Life

Park Life:

Park Life er en international Børnehave. De har 40-45 børn som er inddelt i 3 forskellige aldersgrupper med 8 klasser i alt. De tilbyder både Kidsclub, efter skole aktiviteter, samt “Baby Playdate” for de helt små i alderen 18-36 måneder. Børnehaven ligger i Canggu. Børnehaven afholder mange forskellige events for børnene og til tider også med forældre og organisationer. Deres primære koncept er leg gennem læring.

The Spring School:

Er en pre-school for børn i alderen 2-6 år. Børnene er delt i to grupper/klasser i aldren 2-3,5 år og 3,5-6 år. Der er 23 børn i alt. 

De arbejder ud fra en struktureret tilgang der understøtter børnenes evner til at kunne sætte grænser for at føle sig sikker. Sikker til at kunne udtrykke sig selv og til at kommunikere med andre. Et eksempel på deres daglige struktur ser således ud: Free Play på deres Recycled Playground indtil børnene er ankommet, morgen rundkreds hvor de deler tanker, historier og dagens plan. Snacks. Voksen styrede aktiviteter i mindre grupper. Free Play i små stationer med temaer som videnskab, matematik, boghjørnet, drama, musik eller The recycle corner hvor de bruger genbrugs materiale fra institutionen til kreativ udfoldelse. Så er der historiefortælling før frokost, hvor nogle af børnene er med til at forberede den. Efter frokost kan der være fri leg eller særlig aktivitet planlagt af en voksen. Dagen rundes af med en eftermiddags rundkreds hvor børnene øves i at reflektere og udtrykke hvad de værdsætter.  

Deres kerneværdier:

  • Velvære: Børnene skal lære at prioritere eget velvære, både fysisk men også at være i kontakt med deres mentale udvikling.
  • Samhørighed: Børnene skal lære at værdsætte og beskytte hvad vi modtager fra Moder Natur.
  • Holistisk tilgang: “Hele barnet” – oplevelser med fokus på både krop, sjæl, sind og kreativitet som fundament for udviklingen af selvværd.
da_DKDA
2.2K views
Share via
Copy link