Inden Afrejse

Inden Afrejse

Dette er hjemmesiden for dig der ønsker at rejse til Bali for at tage din praktik. Her kan du finde alle informationer omkring praktikken, både før og under dit ophold.

Inden afrejse

Inden din afrejse er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser i forhold til din kommende praktik. Jeg vil forsøge at guide dig og hjælpe dig på bedst mulig vis, men der ligger et stort ansvar på dine skuldre og det er op til dig, at gøre din praktik på Bali så god og indholdsrig som muligt. 

Det er vigtigt at du er opmærksom på at en praktik på Bali på ingen måde kan sammenlignes med en praktik i Danmark. De udfordringer du vil støde på er markant anderledes end dem du ville opleve i Danmark. 

De børn I vil møde her ude kommer fra en baggrund som adskiller sig væsentligt fra hvad vi kender i Danmark, med vores effektive velfærdsmodel. Mange af disse børn har levet et liv på gaden, er opvokset i voldelige misbrugsfamilier, er blevet udsat for overgreb både fysisk og psykisk. Mange af disse børn har ikke oplevet omsorgsfulde voksne der har kunnet lære dem om rigtigt og forkert. Derfor er det vigtigt at du overvejer din tilgang til disse børn. Stabilitet, ro og tålmodighed kan gavne dig i mødet med disse børn og du vil muligvis opleve at danske opdragelsesmetoder ikke forekommer tilstrækkelige her. Sparring med dine medstuderende, vejledere, undervisere og andre kan være til stor gavn. 

Yderligere er kulturen og samfundet på Bali langt fra hvad vi kender i Danmark med vores effektive velfærdsmodel. Socialt sikkerhedsnetværk, sociale ydelser, gratis adgang til hospital, betalt uddannelse mm. er begreber mange af disse mennesker ikke kender til. Under din praktik skal du være forberedt på at stå alene med en masse ansvar, uden meget hjælp og vejledning fra dit praktiksted. 

Du vil møde et andet syn på børn og mennesker end det vi kender hjemmefra, men også et andet syn på effektivt arbejde, kultur, organisering, strukturering og børneopdragelse. Du vil ofte være uenig eller undrende over måden, hvorpå de håndtere situationer og nogle studerende oplever frustration i disse situationer, fordi det ikke er muligt at ændre en anden kultur og et andet menneskesyn over ens praktikperiode. Hvis I formår at medtænke at både børnesynet og deres generelle menneskesyn afspejler en anden kultur, accepterer dette og er tålmodige vil jeg sikre jer et indholdsrigt og lærerigt praktikforløb på Bali. Mit bedste råd jeg kan give jer med på vejen er at være tålmodige og åbne for mødet med en anden kultur og gør brug af sparring med jeres medstuderende. 

Mange af institutionerne vil have begrænsede midler. Det betyder for jer at det ikke er alle institutioner der har legetøj, legepladser, ture ud af huset, materialer mm. Derfor kan man med fordel som studerende bevæge sig ind på det kreative felt i forhold til aktiviteter med børnene. Aktiviteter som ikke nødvendigvis kræver remedier og som ikke koster penge. 

Som studerende på Bali skal man have for øje at nogle disse børn kommer fra trænge kår og mange har nogle tunge oplevelser med i bagagen. Derfor er jeres indsats utrolig vigtig i børnenes liv. Nogle af de vigtigste pædagogiske opgaver herude er at skabe nogle sunde relationer, drage omsorg, lære dem om rigtigt og forkert, give dem positiv opmærksomhed fra en voksen, lære dem om personlig hygiejne, lære dem at begå sig blandt andre børn. Tag udgangspunkt i barnets situation og fokuser på kompetenceudvikling, der kan støtte, hjælpe og vejlede barnet i at kunne tage vare på sig selv i fremtiden (i deres kultur). Og husk at du vil fungere som rollemodel for disse børn. 

Inden dit praktikophold vil jeg anbefale dig at læse bogen “Drengen der voksede op som hund” af Bruce D. Perry og Maia Szalavits. Denne bog kan bidrage med en viden om, en indsigt i og forståelse for de alvorlige konsekvenser af traumer der kan findes hos omsorgssvigtede børn, samt hvordan man kan arbejde med dem. Den er absolut værd at læse. 

Find bogen her

Send din ansøgning afsted i dag!

“Jeg har aldrig følt at min tid og mit arbejde har været så meningsfuldt! Jeg glæder mig til at gå på arbejde hver dag. Jeg får så meget kærlighed fra børnene!”
– Studerende, forår 2017 
da_DKDA
2.4K views
Share via
Copy link